הצהרת נגישות

חברת נוטרילנד בע"מ, ח.פ 516720133 (להלן: "החברה") עושה כל מאמץ לספק למשתמשיה נגישות לפלטפורמות שהיא מפעילה, בצורה שוויונית ומכובדת, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") ולחקיקת-המשנה שהותקנה מכוחו.

  1. אתר האינטרנט שמפעילה החברה נגיש, ומאפשר בתוך-כך לבעלי-מוגבלויות ולמבוגרים, להנות מעיון ושימוש במידע, ככל גולשת וגולש אחר.
  1. האתר מקיים את דרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013. וההתאמות בוצעו על-יסוד ת"י 5568 לנגישות תכנים במרשתת ברמה הנדרשת (AA ועל-פי WCAG0(. ההתאמה הגבוהה ביותר לכלי-הנגישות, היא באמצעות דפדפן chrom מבית google.
  1. האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוסי השימוש המקובלים להפעלה עם מקלדת, בעזרת מקשי החיצים, ENTER ו-ESC, לשם יציאה מתפריטים וחלונות.
  1. האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש אדפטיבי בטלפונים חכמים.
  1. בעבור חווית גלישה אופטימלית עם תוכנת הקראת מסך, מומלץ להשתמש בתוכנת NVDA מעודכנת.
  1. החברה ממשיכה כל העת לפעול לשם הנגשת שירותיה. ובתוך-כך, תקבל ברצון כל פניה או הצעה לשיפור, שביסודן פוטציאל תרומה להנגשת שירותיה לכלל ציבור הגולשות והגולשים.