תנאי שימוש לאתר ומדיניות פרטיות

הגעת לעמוד מדיניות הפרטיות ותנאי-השימוש באתר האינטרנט של חברת נוטרילנד (להלן: "האתר").

האתר הוקם ומנוהל בידי חברת נוטרילנד בע"מ, ח.פ 516720133 (להלן: "החברה"). כתובת החברה רוטשילד 1 קיסריה; וניתן ליצור קשר בדוא"ל  [email protected] .

האתר מספק מידע בנוגע לתזונה קלינית, כמו גם מספק גישה לפלטפורמות השונות שבבעלות החברה – הן רשתות חברתיות והן פלטפורמות נוספות – ולשירותים והמוצרים שהחברה מספקת (בתשלום או לא בתשלום). יודגש: רכישות באמצעות מערכות מקוונות המוטמעות באתר, תתבצענה בצורה מאובטחת ולפי דין; ובפרט, בהתאם להסכם משתמש ספציפי לכל מוצר או שירות (לרבות קורס הדגל של נוטרילנד). וכך  גם רכישות שתתבצענה במהלך שיחה טלפונית. בתוך-כך, אם בכוונתך לרכוש מוצר או שירות מבית נוטרילנד, חובה לעיין בהסכם המשתמש הספציפי. שכן באופן ברור ומודגש, תנאי השימוש באתר אינם מחליפים את תנאי ההתקשרות בנוגע למוצרים והשירותים שנוטרילנד מציעה. נוטרילנד מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן עליה. לפיכך, להלן מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש:

 1. עיון בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, לפני השימוש:
  • השימוש באתר ובמידע המופיע בו, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. לכן, מבוקש לעיין בעמוד זה – כולו – בעיון ובדקדוק. שכן, התנאים ומדיניות הפרטיות אינם ניתנים לשינוי. לכן, השימוש באתר ובמידע, מלמד על הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. הואיל ואלו הם תנאי השימוש וזו מדיניות הפרטיות – והם אינם ניתנים לשינוי – אם דבר-מה אינו מקובל מבחינתך, נכון לא להשתמש באתר כלל.
 • החברה דורשת ממשתמשי האתר לפעול בהתאם למדיניות והתנאים שיפורטו; והם חלים על כל שימוש מכל סוג שהוא. הואיל ומדובר בעניינים דינאמיים, החברה עשויה לשנות את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש, ונכון להתעדכן בדבר.
 1. השימוש באתר:
  • המשתמשים באתר לא יפריעו לפועלו התקין; ובתוך-כך, לא יעשו כל פעולה – מכל סוג ומין – ולא ישתתפו בכל פעולה (לרבות בעקיפין או באמצעות אחר) שתכליתה או תוצאתה המסתברת חבלה בפעילות האתר או החברה. בין השאר, אך לא רק, לא יופץ דואר-זבל, ולא תיעשה כל פעולה שתכליתה להעמיס על השרתים המאחסנים את האתר. בנוסף, המתשמשים לא יעשו כל פעולה שעלולה להביא להפצת תוכנה, קוד, או קובץ זדוניים שבכוחם לפגוע בדרך כזו או אחרת בפעילות האתר או במשתמשיו.
 • המשתמשים לא ישתמשו בתוכן האתר, אלא לשם עיון במידע בלבד (שימוש אישי). בתוך-כך, אלא בהינתן אישור כתוב – ומראש – לא תופעל כל תוכנה שתכליתה או בכוחה לחפש או לסרוק או להעתיק או לשחזר באופן אוטומטי תוכן הקשור באתר או שפורסם בו; ולא יופעל שום אמצעי, אלא בידי החברה או באישורה בכתב ומראש, שתכליתו לאסוף מידע על משתמשי האתר.
 • אין להעתיק דבר מתוך תוכן האתר, ללא קבלת אישור החברה בכתב ומראש; אך מותר להפנות אל האתר, על-דרך קישור "חי" שמאפשר גישה מלאה לכל תוכן, בלא כל שוני מהשימוש באתר עצמו. עם זאת, אסור – בתכלית האיסור – להפנות אל האתר בכל צורה או דרך, מאתרים או פלטפורמות המכילים תכנים אסורים לפי החוק או מעודדים לפעולות אסורות לפי דיני מדינת ישראל; לרבות – אך לא רק – תכנים פוגעניים (פורנוגרפיים, גזעניים או מפלים).
 • משתמשי האתר לא יעשו בו – או בתכנים המפורסמים בו – שום שימוש מסחרי, ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.
 • השימוש באתר, הוא על אחריות המשתמש בלבד; וכפוף – כמובן – למדיניות הפרטיות.
 1. מדיניות פרטיות:
  • בעת השימוש באתר וביתר הפלטפורמות הקשורות בחברה, ייאסף מידע על הרגלי המשתמשים לצורך התאמת המידע, ההצעות, הפרסומות והשירותים שנמצא כי מעניינים את המשתמשים. בתוך-כך, יאסף מידע על העמודים הספציפיים והתכנים הספציפיים שעניינו את המשתמשים, כמו גם על-אודות מיקום, ההתקן הפיסי (device) והרשת באמצעותה המשתמשים נהנו משירותי האתר, וכך גם ביחס למידע שנקרא, כתובת האינטרט (IP), סוג מערכות ההפעלה וכיוצ"ב. וזאת, כל עוד מדובר במידע שנאסף רק מעצם הגלישה והשימוש באתר.
 • משתמשי האתר מעניקים לחברה ולקשורים בה הרשאה מפורשת לאסוף את המידע – לרבות מידע אנונימי, אגרגטיבי וסטטיסטי – ולהשתמש בו לצרכים שפורטו ושיפורטו בהמשך; בפרט, אך לא רק, לשם התאמת שירותים, הצעות ופרסומות.
 • המידע שמפורט תחת סעיף 3.1 נאסף בצורה אוטומטית ואנונימית (באופן שאינו מאפשר לזהות פרטים אישיים של המשתמשים, אלא רק את הרגליהם).
 • משתמשי האתר מתירים לחברה לעבד, לנתח ולשתף מידע סטטיסטי, לרבות עם צדדים שלישיים, שייאסף תוך כדי השימוש. כל זאת, כדי להתאים שירותים, הצעות ופרסומות בהתאמה אישית. כמו כן, משתמשי האתר מתירים לחברה להשתמש במידע שנאסף תוך כדי השימוש באתר, לצרכיה.
 • משתמשי האתר מתירים לחברה להפעיל כלים אוטומטיים בעד אפיון השימוש ותפעול האתר (לרבות בעבור התאמות אישיות).
 • החברה מתחייבת לפעול כפי מיטב יכולתה כדי להגן על פרטיות המשתמשים. אך משתמשי האתר מבינים כי לא ניתן להגן בצורה הרמטית ואבסולוטית על המידע. בכל מקרה, החברה לא תמסור לצד שלישי שאינו קשור בה – ולמטרות זרות – שום פרט על אודות משתמשי האתר, אלא אם יופנה כנגדה צו תקף מטעם ערכאה שיפוטית.
 1. אחריות החברה למידע ולנכונותו:
  • יודגש כי המידע המפורסם באתר אינו – ואינו מתיימר – לשמש תחליף לייעוץ מקצועי (לא לייעוץ תזונה קליני, לא לייעוץ רפואי, לא ליעוץ משפטי ולא לייעוץ מכל סוג אחר).
 • החברה עושה את המירב כדי שכל המידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק. עם זאת, החברה אינה מתחייבת על נכונות המידע, ואינה אחראית לתוכנו. וזאת, בין היתר, אך לא רק, הואיל והחברה מפנה בין היתר גם לקישורים באתרים חיצוניים; עוסקת לעיתים בדעות אישיות, או מידע שמשקף גישה אחת מתוך רבות; והואיל וייתכנו ממילא אי-דיוקים (לרבות בשל תקלות ואף טעויות אנוש). בתוך-כך, המשתמשים אחראיים לשימוש במידע ולפעולה בהתאם למידע; ולחברה לא תהא כל אחריות לנזק – ישיר או עקיף – שנגרם כתוצאה משימוש טועה או מרושל במידע, או שימוש במידע שאינו נכון. ובהתאמה, למשתמשי הפלטפורמות לא תהא שום תביעה, תלונה, טענה או דרישה כנגד החברה, שביסודה טענה בקשר עם נכונות המידע.
 • בזיקה לרגישות הנושאים בהם עוסקת החברה, כל משתמשת ומשתמש נדרשים לנהוג בזהירות יתרה בכל הנוגע למידע שמוצג או מונגש באמצעות האתר. וקודם להסתמכות על מידע – ופעולה בזיקה להסתמכות – חובת המשתמשים ואחריותם לברר את המידע לעומק, ובפרט להיוועץ באנשי-המקצוע המתאימים.
 • כפי שפורט, השימוש באתר עשוי להביא להופעת פרסומות, הצעות שירותים בהתאמה אישית וכיוצ"ב. פרסומות, הצעות וכיוצ"ב עשויים להופיע על-דרך הפניה לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת החברה. החברה אינה אחראית בשום אופן למידע המופיע באתרים חיצוניים; ולמשתמשי האתר לא תהא כל טענה, תביעה, תלונה או דרישה אל החברה בקשר עם התכנים המופיעים בפלטפורמות ואתרים חיצוניים.
 1. קניין רוחני:
  • כל המידע באופן בו הוא מוצג, וכל הקניין הרוחני – החל בזכויות יוצרים, עובר דרך סימני המסחר והעיצובים – בבעלות החברה באופן בלעדי (או בבעלות צד שלישי שהתיר לחברה להשתמש במידע או בקניין הרוחני). לפיכך, חל איסור מוחלט ומפורש להעתיק דבר מה מתוך האתר, או להשתמש בקניין הרוחני למטרות מסחריות או לכל מטרה שאינה מותרת במפורש לפי דיני מדינת ישראל.
 • מבלי לגרוע מהבעלות הרחבה והמוחלטת, משתמשי האתר מתחיביים לא לעשות שום שימוש – לרבות להעתיק, לפרסם או להציג בפומבי – במידע שבבעלות החברה במישרין או בעקיפין; אלא על דרך קישור "חי" שמוביל ישירות אל האתר (ומקנה שימוש שאינו שונה משימוש רגיל לחלוטין).
 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים:
  • החברה לא תמסור מיוזמתה לצדדים שלישיים מידע שכרוכה בו חשיפת פרטים אישיים על אודות השמשתמשים. עם זאת, במקרים הבאים החברה רשאית לחרוג מהוראה זו, ולמסור מידע דרוש: (א) אם יופנה כנגדה צו שיפוטי, החברה תפעל על-פיו; (ב) אם תתגלענה מחלוקות משפטיות בין החברה למשתמשיה, החברה תהא רשאית להשתמש במידע שאספה; (ג) אם השימוש במידע דרוש לשם מניעת נזקים חמורים באופן מידי; (ד) אם החברה תשנה את מבנה התאגדותה, יותר לה להשתמש במידע גם במבנה החדש (ואם מהלך זה ייראה כהעברה לצד שלישי, הרי שהעברה זו אינה אלא העברה בהסכמה מבחינת המשתמשים).
 • הוראות סעיף 6.1 לעיל, אינן חלות על שימוש במידע סטטיסטי או העברת מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לחשוף את זהות המשתמשים.
 
 1. שימוש בקבצי "קוקיות" (Cookies) והפניות לאתרים חיצוניים:
  • Cookie (בעברית "קוקיות") הוא קובץ המורכב מצבר מספרים או אותיות, ותכליתו לשמש לשם אימות מידע, איתור מידע, מעקב, חיפוש וצבירת מידע על המשתמשים במרשתת. הקוקיות מדגימות מצב נתון תוך-כדי השימוש, נוצרות על ידי שרתי האתר, מועברות לדפדפן וחלק מהן נשמרות בזיכרון ההתקן הימנו בוצעה הפעולה במרשתת (חלק פוקע מיד עם סגירת הדפדפן). חזרה לגלישה במרשתת, תוך שימוש באותו שרת שיצר את הקוקיות, מקנה לשרת אפשרות מעשית לזהות את המשתמש ולהשתמש במידע שנצבר ביחס אליו. קוקיות אינן תוכנות, בוודאי לא רוגלות, ואין בכוחן לעשות דבר באופן עצמאי; ובכל רגע נתון (במסגרת שימוש בדפדפנים המובילים) כל משתמש יכול לחסום את השימוש בקוקיות או למחוק את אלו שכבר נוצרו ונשמרו.
 • החברה משתמשת בקבצי קוקיות לצורך איסוף מידע סטטיסטי; ומשתמשי האתר, בהסכמתם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, מתירים זאת.
 • החברה משתמשת גם בקבצי קוקיות שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות google analytics ושאר שירותי פרסום של חברת גוגל וחברת META (פייסבוק לשעבר). קבצים אלו מיועדים לשם הצגת מודעות, הצעות ופרסומים, בהתאמה אישית ועל-יסוד הרגלים אישיים של המשתמשים (retargeting). קבצי הקוקיות שמקורם ב-META, יסייעו בהצגת מידע שמקורו בפלטפורמות שזו מפעילה, לרבות על-דרך סימון תכנים מועדפים והמלצות על תכנים אחרים שעשויים – על יסוד העדפות המשתמשים – לעניין אותם.
 • משתמשי הפלטפורמות שאינם מעוניינים לקבל קבצי קוקיות, יכולים לשנות את הגדרות הדפדפן המשמש אותם באופן שיהלום את העדפותיהם (וכאמור, באמצעות הגדרות הדפדפן אף למחוק כל קובץ כאמור).
 • כמפורט לעיל, השימוש באתר עשוי להוביל לפרסומות, הצעות שירותים וכיוצ"ב; ובתוך-כך, גם להפנות לאתרים חיצוניים. מובהר ומודגש כי לחברה אין קשר או אחריות לקבצי הקוקיות – ומדיניות השימוש בהם – באתרים חיצוניים; ומומלץ למשתמשי האתר לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בכל אתר חיצוני אליו יופנו.
 1. טפסי יצירת קשר:
  • באתר מופיע טופס יצירת קשר, ובו תיבות לציון שם, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. שליחת הטופס כמוה כאישור לשמירת הפרטים האישיים שנשלחו, ולשימוש בפרטים לצרכי החברה.
 1. כללי ושונות:
  • דיווח על פגיעה בפרטיות: אם סברת שפרטיות נפגעה תוך כדי או בשל השימוש באתר, נא לפנות לאלתר את החברה באמצעות הפרטים המפורטים בראש המסמך.
 • הדין החל: על הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. והסמכות המקומית ביחס לכל סכסוך הקשור בהוראות אלו, תהא לבתי-המשפט המוסמכים במחוז חיפה ובמחוז מרכז.
 • החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר; וזכותה הבלעדית להפסיק את הפעלתו בכל רגע נתון, או לשנות את אופי פעולתו ללא שום נימוק או הודעה מוקדמת. למשתמשי האתר לא תהא שום טענה, תביעה, תלונה או דרישה בקשר עם הפסקת הפעילות או שינוי אופיה.